Makt

Ett mycket populärt rusningsmedel, främst bland män. Makt har liksom flera andra droger beroendeframkallande egenskaper och en negativ inverkan på omdömet, vilket pålitligt bevisas av vilken kommunalpolitiker som helst.

Mytologi

Ett samlingsbegrepp för erövrade kulturers gudar, skapelseberättelse, hjältar och vidskepelser. Kort sagt, den samling lögner och halvsanningar som alltid ger vika när de ställs mot de sanna gudar och skapelseberättelser som militärt överlägsna kulturer har.

Marxism

Den paradoxala tanken att om man låter de som är minst lämpade för att styra faktiskt få makten, så kommer deras olämplighet för ledarskap på något magiskt sätt vändas till en fördel. Historien visar att så icke är fallet.