Hippie

Den löjeväckande ideologi som förespråkar det bästa i mänskligheten. Den hånas med rätta som befängd eftersom det är allmänt känt att majoriteten föredrar lidande och ondska och sällan känner något som helst ansvar för sina handlingar (vilket också förklarar kommersiell radio).