Kult

En religion som ännu inte har tillräckligt många medlemmar. Kulter är den embryotiska formen av varje världsreligion. De leds oftast av riktiga svin. Medlemmarna kallas därför kultingar.