Monoteism

Föreställningen att precis varenda jävla gud i världshistorien är falsk och påhittad – utom just den som du dyrkar, något som tenderar att färga av sin i utövarens kvinnosyn.