Livsbejakare

Ett volatilt och ofta långvarigt mentalt tillstånd som kännetecknas av kronisk optimism, irriterande välvilja och förmåga att lura sig själv – något som hade varit oförsvarligt om det inte vore för cancerbeskedet.

Liberalism

En samling politiska begrepp som går ut på att varje individ förfogar och bestämmer över alla aspekter sitt eget liv, inklusive allting som de omöjligen kan ha någon kontroll över.

Lathet

En av de många egenskaper som är fullständigt bedårande hos djur, men förkastlig och omoralisk bland människor. (Andra egenskaper som fungerar enligt samma princip är sexuellt ofredande, defekering på köksgolv samt överdriven berusning.)