Välkommen

Stavel.se är ett textproducerande företag, baserat i Helsingborg, som består av Jonas Birgersson och i första hand producerar text för PR, web och film. Från och med 2014 så finns jag på Gertrud, vilket innebär att Stavel.se tjänar som platshållare för projekt som faller utanför ramarna för den dagliga verksamheten.

Socialdarwinist

En person som förespråkar att minst lämpade för överlevnad ska sållas ut, ironiskt nog eftersom det rimligtvis borde de med sämst förståelse av evolutionsteorin som är de minst lämpade att överleva.