Arbete

Din vardagliga sysselsättning som, i den bästa av alla världar, hade utförts av någon annan. Rykten gör gällande att det faktiskt finns folk som älskar sina arbeten och ser arbetet som självförverkligande, men detta har aldrig kunnat bevisas.