Rektor

Ett drömjobb för masochister! Ett jobb där du i första hand är dina kunders fiende och syndabock, i andras hand dina kollegors avskydde chef och i tredje hand en ofrivillig apologist för det byråkratiska systemets outgrundliga ineffektivitet.