Allmänbildning

Ett acceptabelt substitut för specialintressen, tillika något som du automatiskt borde ha så fort du har tillgång till internet samt besitter rudimentära kunskaper om hur man bör använda det.