Astrologi

  • En harmlös form av underhållning vars popularitet är ett direkt resultat av att människor finner det lättare att tro att exploderade sfärer av väte och helium hundra miljoner miljarder mil bort har en större inverkan på ditt liv än vad du någonsin har haft. Men kanske än viktigare är att astrologin bortförklarar det faktum att den enda gemensamma nämnaren för alla dina misslyckade förhållanden är… du.