Svan

Det enda djuret idiotiskt nog att dö för monogam kärlek. På grund av detta säregna evolutionära karaktärsdrag beundras djuret av de människor som aldrig skulle kunna tänka sig att göra samma sak, men som gärna vill ge intryck av det för att lura någon i säng.