Marxism

Den paradoxala tanken att om man låter de som är minst lämpade för att styra faktiskt få makten, så kommer deras olämplighet för ledarskap på något magiskt sätt vändas till en fördel. Historien visar att så icke är fallet.