Konservativ

En politisk ideologi som beskriver den som tycker att saker var bättre förr. Intressant nog motarbetades alla de saker som dagens konservativa vill bevara ihärdigt av dåtidens konservativa krafter. Det gäller för allt utom själva begreppet konservativ, som alltid har varit bakåtsträvande.