Uthållighet

Om du inte lyckas i livet genom rikedom, talang, smarthet, kontakter eller ren tur kan du alltid försöka upprepade gånger. Du behöver inte oroa dig för att framstå som löjlig eftersom du har ingen värdighet kvar att förlora.