Chef

Karriärens höjdpunkt! En avundsvärd position där alla företagets framgångar plötsligt tillskrivs dig, samtidigt som alla motgångar börjar skyllas antingen på omvärlden eller på dina underhuggare. En chefsbefattning innebär oftast att du behöver jobba mindre, får mer i lön och får gå på flera möten. Om detta inte stämmer för dig är du en dålig chef.