Lojalitet

Ett förväntat beteendemönster som, för fattiga människor, ofta är ett resultat av flera års vänskap vars fundament är gemensamma besvikelser, förnedringar och svårigheter. För rika är lojalitet en mindre fast avgift.