Mors Dag

En dag skapad för otacksamma och själviska personer då du, som straff för ditt beteende under året, skamfyllt tvingas låtsas att du är en god person istället för en lögnaktig hycklare.
(Hej mamma!)