Autist

En individ som har svårt att förstå och engagera sig i andra människors sociala spel, vilket har förärat dem en sjukdomsstämpel som givetvis utgör ytterligare ett socialt handikapp.