Verbalinspiration

VERBALINSPIRATION
Uppfattningen att Biblens text varit direkt inspirerad av Gud, och detta inkluderar även de otaliga översättningar, korrigeringar, omissioner, nyöversättningar och språkliga moderniseringar som gjorts under åren.