Livsbejakare

Ett volatilt och ofta långvarigt mentalt tillstånd som kännetecknas av kronisk optimism, irriterande välvilja och förmåga att lura sig själv – något som hade varit oförsvarligt om det inte vore för cancerbeskedet.