Normalbegåvad

Vad de besvärligaste elevernas föräldrar alltid försäkrar att barnen är, oftast utan att inse att de därmed erkänner att barnets misslyckande i själva verket är deras eget.

Nihilism

1. Övertygelsen att jordelivet är meningslöst och det enda som betyder någonting är efterlivet.
2. Övertygelsen att efterlivet är meningslöst och det enda som betyder någonting är jordelivet.