Nyårslöfte

Ett löfte för det kommande året, oftast proklamerat i berusat tillstånd och utan avsikt att hålla sitt löfte. Något mindre omtalat (men långt mer uppskattat) är att nyårsafton också är den tidpunkt då man inte längre behöver känna sig skuldtyngd av det tidigare årets brutna löften.