Rasbiologi

En samling experiment som syftade till att visa den vita mannens genetiska överlägsenhet, men som enbart bevisade den vita mannens vetenskapsteoretiska självgodhet.

Rektor

Ett drömjobb för masochister! Ett jobb där du i första hand är dina kunders fiende och syndabock, i andras hand dina kollegors avskydde chef och i tredje hand en ofrivillig apologist för det byråkratiska systemets outgrundliga ineffektivitet.

Rösträtt

Den lagstadgade rätten i ett demokratiskt samhälle som innebär att varje medborgare får göra sig själva till åtlöje med sina åsikter, samtidigt som hon förstör sitt eget land. En utbredd konspirationsteori är att sk. folkomröstningar i själva verket är ett sätt att utsätta medborgarna för en sådan skamfylld upplevelse att de automatiskt överlåter styret till yrkespolitiker.

Rikedom

En samhällsevolutionär mekanism som tillåter generationer av inavlade familjer att kompensera för brister i såväl hjärta och hjärna genom att kontinuerligt stjäla resurser från sina de lägre klasserna.

Reklamare

Manipulativa förförare som är experter på att övertyga gemene man att hon behöver köpa saker hon inte behöver för pengar som hon inte har för att imponera på folk som hon inte gillar.

Rasism

Den vanliga uppdelningen i ”vi och dom”, klädd i en svartvit argumentation. Trots detta grundläggande logiska misstag är rasism fortfarande en populär fritidssysselsättning för de svaga och sårade.